Calendar of Upcoming Music at 58 Junction

October 15

Karaoke with DJ Spanky and Jenny Jenny

October 16

Hunter Landry

October 17

Joe Cuellar

October 23

Colin Delome

October 24

Parker Ryan

October 30

Clint Alford

October 31

Halloween Contest

November 5

Writer's Round with Joe Cuellar

November 6

Tyler Dhone

November 7

Jonathan Webster

November 13

Jasper McNeese

November 14

Bufford Snowden

November 20

Kent Loggins

November 25

Karaoke with DJ Spanky & Jenny-Jenny

November 26

Cloesd for Thanksgiving

November 27

Joe Cuellar

November 28

Garth LaGrone